Finlands Potatis

Finlands Potatis Ab är år 2009 grundat familjeföretag som bedriver potatishandel. Vi levererar potatis till råmaterial till potatisindustrin, -skalerier och -packerier runt i Finland. 

Aktuellt