BioGold

BioGold

BioGold

Segment: Ekologisk odling
Tidighet: Tidig till mycket tidig
Färgkod: Universal

- Resistent mot nematod, Ro1
- Resistent mot potatiskräfta, ras1
- Mycket god resistens mot bladmögel
- Stabil torrsubstanshalt
- Oval knölform
- Ljusgul köttfärg
- Klargul skalfärg

Korsning: Novita x HZ 87 P 200
Sortförädlare: KWS Potato B.V., Holland
Sortrepresentant i Finland: Finlands Potatis Ab

Variety information BioGold Flyer BioGold