18.07.2012

Utnyttjad jordbruksareal 2012, preliminära uppgifter områdesvis (Potatis)

Enligt Tike:s Lantbruksstatistik:s preliminära uppgifter har potatisens odlade totala areal minskat från förra året. Potatisens areal 2012 preliminära uppgifter

Hela statistiken finns på Tike:s Lantbruksstatistik:s sidan

Gå till "Aktuellt"